Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Προθεσμία παράδοσης εργασιών

Οι σπουδαστές καλούνται να παραδώσουν όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις τους έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014.

Εργασία Φασματοσκοπίας Ανάκλασης με Οπτικές Ίνες

Οι σπουδαστές καλούνται να παραδώσουν ατομική εργασία απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:1. Ποια τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της φασματοσκοπίας ανάκλασης με οπτικές ίνες σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναφέρατε παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου.

2. Περιγράψτε αναλυτικά το πείραμα φασματοσκοπίας στο εργαστήριο. Τι είδους μετρήσεις πήρατε;

3. Συγκρίνετε τα φάσματα ανάκλασης των πρότυπων χρωστικών και του άγνωστου δείγματος. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε την άγνωστη χρωστική; (Ναι/όχι και γιατί).


Φάσματα άγνωστων χρωστικών:

 FORS 22

FORS 27

 FORS 29

FORS 34

FORS 36


 


Φάσματα πρότυπων χρωστικών:
 Αζουρίτης

 Κιννάβαρι

 Κόκκινο Αγγλίας

 Λάκα ανοικτή

 Lapis Lazuli

 Μαλαχίτης

Μίνιο

 Σμάλτο

Terra Verde

 Ultramarine σκούρο

 Ultramarine ανοικτό

 Verdigris
 

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Εργασία Έγχρωμης Υπέρυθρης Απεικόνισης
Οι σπουδαστές των τμημάτων της Τρίτης  καλούνται να παραδώσουν ατομική εργασία, χειρόγραφη ή εκτυπωμένη,  για την εργαστηριακή άσκηση " Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση ".
 
Προθεσμία υποβολής της εργασίας:
Τμήμα Τρίτης: 14-01-14


Ερωτήματα:
1. Με ποιό ψευδόχρωμα αποδίδεται στην έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση ένα μπλε, ένα πράσινο και ένα κίτρινο αντικείμενο
α. αν απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία
β. αν ανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία

2. Τί συμπέρασμα εξάγεται ως προς την ανάκλαση στο υπέρυθρο για:
α. μια μαύρη χρωστική που εμφανίζει κόκκινο ψευδόχρωμα
β. μια κίτρινη χρωστική που εμφανίζει άσπρο ψευδόχρωμα
γ. μια πράσινη χρωστική που εμφανίζει μπλε ψευδόχρωμα


Ανακοίνωση

Οι  σπουδαστές που παρακολούθησαν το 2ο εργαστήριο Υπέρυθρης Ανακλαστογραφίας ΦΜΔΤ την Πέμπτη 19/12/13 και την Παρασκευή 20/12/13, παρακαλούνται να παραδώσουν την άσκηση του φυλλαδίου την  Πέμπτη 09/01/14 και την Παρασκευή 10/01/14.

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟι  σπουδαστές που παρακολούθησαν το 2ο εργαστήριο Υπέρυθρης Ανακλαστογραφίας ΦΜΔΤ την Τρίτη 10/12/13, παρακαλούνται να παραδώσουν την άσκηση του φυλλαδίου την  Τρίτη 17/12/2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟι  σπουδαστές που δεν παρακολούθησαν τα εργαστήρια ΦΜΔΤ την Πέμπτη 12/12/13 λόγω πορείας, να έρθουν για συμπλήρωση του εργαστηρίου την Παρασκευή 13/12/2013 8.30-10.30 ή 10.30-12.30

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤην Πέμπτη 05-12-13 και την Παρασκευή 06-12-13 δε θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια ΦΜΔΤ λόγω απουσίας της καθηγήτριας.

Εργασία άσκησης "ΧΡΩΜΑ"Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο ΦΜΔΤ καλούνται να καταθέσουν απαντημένες τις ακόλουθες ερωτήσεις σε ομαδική εργασία για την εργαστηριακή άσκηση "Χρώμα".
Προθεσμία υποβολής της εργασίας:
Τμήμα Τρίτης: 03-12-2013
Τμήματα Πέμπτης: 05-12-2013
Τμήματα Παρασκευής: 06-12-2013

Σημειώσεις του εργαστηρίου μπορείτε να βρείτε στο
site της κ.Αλεξοπούλου:
https://sites.google.com/site/athalexopoulou/teaching/physical-chemical-methods-for-diagnosis-and-documentation

ΧΡΩΜΑ
 1. Πως ορίζεται το χρώμα (χρωματικός ερεθισμός). Να κάνετε τη διάκριση μεταξύ χρώματος και χρωστικών υλικών .
 2. Ποια είναι η βασική αρχή της προσθετικής μεθόδου;
 3. Ποια είναι η βασική αρχή της αφαιρετικής  μεθόδου;
 4. Ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι οι συμπληρωματικοί χρωματικοί ερεθισμοί;
 5. Το μαύρο είναι χρώμα;
 6. Τι παράγεται από την πρόσθεση των βασικών ερεθισμών και τι από την πρόσθεση των συμπληρωματικών
  1. Με την προσθετική μέθοδο
  2. Με την αφαιρετική μέθοδο
 7. Εάν αναμείξουμε μπλε και κίτρινη ακτινοβολία τι χρώμα παράγεται; Παράγεται το ίδιο χρώμα αν αναμείξουμε μπλε και κίτρινη χρωστική; Πως εξηγείτε ότι στη ζωγραφική η ανάμειξη «μπλε» και «κίτρινου» δίδει «πράσινο» χρώμα;
 8. Τι χρώμα θα έχει ένα  χρωματικό στρώμα που στο λευκό φως φαίνεται πράσινο αν φωτιστεί με
  1. κόκκινη ακτινοβολία;
  2. κίτρινη ακτινοβολία
  3. ματζέντα ακτινοβολία
 9. Αν από μία δέσμη λευκού φωτός θέλω να κόψω την κόκκινη ακτινοβολία, τι χρώμα πρέπει να έχει το οπτικό φίλτρο που θα χρησιμοποιήσω;
 10. Με ποια μέθοδο παράγονται τα χρώματα που παρατηρείτε στην οθόνη του υπολογιστή σας και αντίστοιχα αυτά κατά την εκτύπωση;
 11. Ένα αντικείμενο παρουσιάζει φάσμα απορρόφησης με μέγιστη κορυφή (μία μόνο κορυφή) στο κόκκινο (700nm). Ποιο περιμένουμε να είναι το χρώμα του;